Aanmelden

Bent u geïnteresseerd, meldt u dan snel aan door het aanmeldingsformulier in te vullen. Het aanmeldingsformulier is terug te vinden op onze website. Op dit formulier vult u uw persoonlijke gegevens in, die u vervolgens afgeeft bij uw huisarts, specialist of fysiotherapeut. Samen met het machtigingsformulier. Deze zullen het aanmeldingsformulieren en de te verstrekken medische gegevens aan u mee teruggeven of opsturen naar:
Dr.Ada Vijfvinkel
p/a Beelstraat 12,
5121 AS Rijen
De medisch adviseur wijst toe of af op basis van de doelstelling en stelt de leiding hiervan op de hoogte.

Toegelaten?

Na de toelating wordt door de dagelijkse leiding een vaste vrijwillig(st)er aangewezen. De vrijwillig(st)er is géén ouder. Daarnaast wordt de duur van de deelname bepaalt door de medisch adviseur in samenwerking met de dagelijkse leiding. De nieuwe deelnemer wordt middels een brief door het bestuur op de hoogte gesteld van de toewijzing, de ingangsdatum, tijd en duur van de deelname.

Kosten

Het contributiebedrag bedraagt €9,00 voor kinderen en €9,50 voor volwassenen per maand. Na toelating verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend, uw bank of giro een machtiging te verlenen om het maandelijkse contributiebedrag per half jaar of per jaar over te laten maken op ons rekeningnummer. Ons rekeningnummer en de tenaamstelling zijn terug te vinden in de toelatingsbrief.

Beëindiging deelname

De medisch adviseur van zwemclub de Flippers beschikt over de medische gegevens van alle deelnemers. Nadat een van de deelnemers deelname beëindigd, worden de medische gegevens één jaar na beëindiging van de deelname vernietigd. afmelden kan HIER.